خدمات

خدمات ما

خدمات بعد از فروش

اطلاع رسانی

ارسال پیامک از اخرین وضعیت محصولات شما (دما،رطوبت،مکان،وضعیت و ...)

وب سایت مشتریان

امکانات و خدمات مجازی مخصوص مشتریان برای ثبت سفارش، درخواست بازدید از محصولات و ...

باغ داری

افزایش بهره وری و عمر درختان و جلوگیری از خرابی های ناشی از افات و ... را با ما تجربه کنید

پشتیبانی

پشتیبانی و مشاوره 24 ساعته با مهندسین خبره و متعهد در خصوص راهنمایی رفع مشکلات

آفت ها

اشنایی با انواع افات و راههای مقابله با انها برای جلوگیری از خرابی بیشتر

دستگاه ابر شکن

خرید دسگاه متناسب با باغ شما و همچنین اموزش استفاده از آن