مهاباد، جاده میاندوآب، سه‌راهی ترشکان
  • تلفن تماس 04442532243

  • آدرس ایمیل

مطالب

2021/11/23

احداث باغ سیب

اطلاعات بیشتر درباره احداث باغ سیب داشته باشیم. آب و هوا و خاک بسیاری از گونه های سیب نیاز به ۱،۰۰۰-۱،۵۰۰ ساعت سرمای ز…
ادامه مطلب