مشاوره باغداران و کشاورزان در جهت ارتقاء کیفیت محصولات

یکی از دغدغه‌های اصلی همه‌ی کسانی که قصد ورود به حرفه‌ی باغداری دارند، نداشتن تجربه‌ی کافی و نگرانی از زیان دهی و مشکلات عدیده‌ی باغداری است.