باسکول 60 تنی شبانه روزی میوه طلایی

قسمت باسکول شرکت میوه طلایی مهاباد همواره اماده خدمات رسانی به رانندگانی که جهت باسکول وزن بار خود به باسکول نیازمند هستند میباشد

شماره تماس

04442532243 - 09129649011

آدرس

مهاباد، جاده میاندوآب، سه راهی ترشکان، سردخانه میوه طلایی مهاباد