مهاباد، جاده میاندوآب، سه‌راهی ترشکان
  • تلفن تماس 04442532243

  • آدرس ایمیل

انواع حشرات مفید و مضر

انواع حشرات مفید:

همانطور که از نام آن پیداست این حشرات برای تمام جانداران مفید بوده و کمترین آسیب را به چرخه طبیعت میرسانند

اکنون به دو گروه از این حشرات میپردازیم

انواع حشرات گرده افشان و حشرات تولید کننده

حشرات گرده افشان:

حشرات گرده افشان و بذرخوار نقش مهمي در زادآوري برخي گياهان دارند. شناسايي اين نقش در زادآوري گونه هاي داراي پراکنش لکه اي به خصوص لگوم هاي خوش خوراک و داراي ارزش غذايي بالا با توانايي تثبيت نيتروژن، در حفظ و توسعه آنها اهميت ويژه اي دارد.

اين مطالعه با هدف بررسي نقش اين حشرات و تعيين برهم کنش آنها در توليد بذر گونه اسپرس همداني Hedysarum criniferum در استان اصفهان انجام شد.

به اين منظور در رويشگاه طبيعي اين گياه، تيمارهاي حذف گرده افشان و حضور بذرخوار، حذف گرده افشان و بذرخوار، حضور گرده افشان و حذف بذرخوار و شاهد يعني حضور گرده افشان و بذرخوار اعمال گرديد.

براي ممانعت از ورود حشرات گرده افشان و بذرخوار بر روي پايه هاي گياه از قفس هاي با پوشش توري پارچه اي استفاده شد.

متغيرهايي از قبيل تعداد کل بند بنشن توليدشده، بذر توليدشده در بند بنشن و نسبت بذرآلوده به بذرخواران به ازاي هر پايه گياه ارزيابي شدند.

نتايج نشان داد که حضور حشرات گرده افشان مفيد بوده و باعث شده بندبنشن ها 47.6 برابر و بذر توليدي 62.6 برابر نسبت به غياب آن ها افزايش يابد به علاوه سوسک هاي بذرخوار خانواده Bruchidae توانستند 27% بذرها را نسبت به حالت غياب آلوده کنند.

به اين ترتيب گرده افشان ها اهميت بيشتري نسبت به بذرخواران در زادآوري اين گياه دارند.

نتايج نشان داد که بذرخواران عامل اصلي محدوديت پراکنش اين گونه محسوب نمي شوند و باوجود تخريب بخشي از بذرها توسط بذرخواران، وجود گرده افشاني باعث مي شود که اختلالي در بقاي آن به وجود نيايد.

همچنين اثر متقابل بين گرده افشان ها و بذرخواران در زادآوري اين گونه در سطح احتمال 95% معني دار نشد.

حشرات تولید کننده:

البته که هر زمان صحبت از حشرات تولید کننده میشود اولین چیزی که به ذهن اکثر ما میرسد گروه زنبور هاست.

نبور عسل یا مُنج گونه‌ای زنبور است که عسل می‌سازد. زنبور عسل این کار را با گردآوری شهد گل‌ها در کندو انجام می‌دهد. در فارسی به زنبور عسل منگ، منج، گُنج و مگس انگبین هم گفته می‌شود. زنبورهای هر کندو یکی از سه نوعِ زنبور ملکه، زنبور نر و زنبور کارگر هستند. زنبور عسل از حشرات اجتماعی است حتی اگر در خارج از کندو دارای غذای کافی باشد نمی‌تواند به تنهایی زندگی کند.

انواع حشرات مضر:

بعد از مرور کوتاهی بر حشرات مفیدی که در جهان وجود دارند میپردازیم به حشرات مضر که به دو دسته تقسیم میشوند،با ما همراه باشید.

حشراتی که از گیاهان تغذیه میکنند

الف) حشراتي که از گياهان تغذيه مي‌کنند ممکن است بصورت مستقيم به گياه خسارت وارد كنند. مثل ملخ‌ها، لارو پروانه‌ها و سوسك‌ها كه مستقيماً از بخش‌هاي مختلف گياه تغذيه مي‌كنند اعم از برگ، گل، ميوه و چوب.

ب) ايجاد خسارت از طريق تخم گذاري است، بعضي از حشرات مخصوصاً زنجرك‌هاي خانواده سيکاديده (Cicadidae ) و زنجرک‌هاي خانواده سيکادليده (Cicadellidae ) از طريق تخم‌گذاري در سر شاخه‌هاي ظريف گياهان به آن‌ها خسارت وارد مي‌کنند.

ج)ايجاد خسارت از طريق انتقال بيمارهاي ويروسي،باکتريايي و مايکوپلاسمائي و احتمالاً قارچي

در بين حشرات دو گروه شته‌ها و زنجرک‌هاي خانواده سيکادليده (Cicadellidea ) از اهميت بيشتري در نقل و انتقال عوامل بيماري‌زا گياهي برخوردار هستند. همچنين سخت بالپوشان خانواده اسکوليتيده (Scolytidae ) در نقل و انتقال عوامل قارچي نقش دارند.

انواع حشراتی که انسان و سایر جانوران را مورد حمله قرار می دهند

الف) حشرات آزار دهنده مثل تعدادي از پشه‌ها و مگس‌ها. گرچه ممکن است که ناقل بيماري مهمي نباشد ولي به هر ترتيب باعث سَلب آسايش از انسان مي‌شوند.

ب) حشراتي که نيش آن‌ها سمي است. تعدادي از زنبورهاي خانواده وسپيده (Vespidae) و اسفسيده (Sphecidae) و در مواردي زنبورهاي بالاخانواده آپويدا (Apoidea ) که جزء حشرات مفيد و گرده افشان هستند و انسان را نيش مي‌زنند.

بعضي از انسان‌ها به نيش زنبورها حساسيت شديدي دارند و دچار شوک شديدي مي‌شوند و در مواردي مشاهده شده که نيش زنبور منجر به مرگ انساني شده است.

مطالب دیگر ما:

انتخاب بهترین کود – انتخاب بهترین سم – مشکلات باغات – فواید تزریق گاز اوزون به سردخانهنرم افزار سردخانه رایا

مطالب مرتبط

نظرات کاربران 0